Územní rozsah pojištění

Obvykle se cestovní pojištění sjednává s celosvětovou platností, není to však úplným pravidlem, občas se můžeme sjednat s pojistkami, které jsou blíže specifikované. Můžeme se setkat s cestovním pojištěním, které platí pouze na území Evropy, případně cílené přímo na jeden stát (obvykle např. Slovensko, Amerika). Pozor, každá pojišťovna má seznam tzn. rizikových oblastí, ve kterých sjednané pojištění neplatí. Jedná se převážně o válečné zóny, o oblasti, které postihli rozsáhlé přírodní katastrofy atp. Tyto oblasti se zhoršenou bezpečností situací jsou vyjmenovány vždy na stránkách pojišťovny, nebo přímo na webu ministerstva zahraničí.

Pojištěnci

Cestovní pojištění si dnes může sjednat takřka každý. Osoby mladší 18ti let v doprovodu zákonného zástupce. Existuje několik výjimek, či doplnění, které cestovní pojištění blíže specifikují. Pozor by si měli dávat především starší lidé, u kterých se lze setkat s tím, že je cena cestovního pojištění s věkem rapidně stoupá. Také pro ženy v těhotenství se dnes nabízí speciální služby a připojištění, které se vztahují k jejich těhotenství.