Pojistná událost

První věc, kterou byste si měli zajistit před odjezdem na dovolenou, je pojištění. Je to jistota, že pokud dojde k onemocnění či úrazu při cestování, bude snazší tuto situaci řešit, pokud budete pojištění. I když není vůbec jisté, že se vám opravdu nějaká taková situace přihodí, je dobré vědět, jak se v krajním případě zachovat.

Co dělat při onemocnění či vzniku úrazu

Jestliže dojde k úrazu nebo se stane, že náhle onemocníte, první, co byste měli udělat, je zavolat nejdříve asistenční službu. Číslo služby budete mít uvedené na kartičce pojištění. Pokud na toto číslo zavoláte, asistenční služba by se měla snažit vám pomoci, ať už se ocitnete v jakékoliv situaci, měla by vám poskytnout rady a potřebné informace. Nemusíte se ani obávat, že se asistenční službě nedovoláte, protože je v pohotovosti 24 hodin denně v češtině. Jestliže se dostanete k lékaři a ten po vás bude chtít proplatit ošetření hotově, uhraďte tyto náklady, ale nezapomeňte si dobře uschovat všechny účtenky, stejně jako lékařskou zprávu a všechny ostatní důležité dokumenty, po předložení vám pak pojišťovna všechny náklady proplatí. V případě, že na zaplacení ošetření u lékaře nebudete mít u sebe dostatečnou hotovost, kontaktujte asistenční službu na čísle uvedeném na kartičce pojištění a nechte si poradit. Všechny účty, které vám přijdou poštou, odešlete k proplacení rovnou pojišťovně, sami je neplaťte. Jiná situace může nastat při dopravní události, V takovém případě musíte pojišťovně zaslat kromě lékařské zprávy také doklady, které vyhotovila policie. Při vzniku úrazu může být třeba zajistit lékařský převoz, může zde být také nebezpečí trvalých následků, proto by bylo vhodné o tom informovat asistenční službu.

Co dělat při vzniku škody na majetku

První věc, kterou musíte udělat, stanete-li se obětí krádeže, je zavolat policii a vše oznámit. Od policie poté získáte policejní protokol, který vám zajistí zaznamenání informací a okolností vzniku pojistné události, nadále zde bude vypsán seznam toho, co vám bylo odcizeno či poškozeno. Protokol o škodě si můžete vyžádat i u dopravce v případě, že přepravovaná zavazadla budou poškozena, o škodě je dopravce nutné informovat. Dobré je také poškozené předměty vyfotografovat a vytvořit tak záznam pojistné události. Pokud budete mít všechny záznamy, protokoly a dokumenty, stačí je předat vaší pojišťovně, poté můžete uplatnit nárok na náhradu škody. Poté je nutné dodat i originální účty.

Kdy přiznat odpovědnost za škodu

Jestliže máte pocit, že byste měli uznat svou odpovědnost za způsobenou škodu, nejprve je vhodné poradit se o tom s vaší pojišťovnou. Určitě hned neplaťte náhradu škody a neslibujte, že škodu uhradíte, stejně tak byste neměli podepisovat žádné dokumenty, pokud si nejste jisti jejich obsahem. To, co byste měli udělat v takovém případě, je dát poškozené osobě kontakt na vaši pojišťovnu. Jestliže máte možnost pořídit o celé pojistné události záznam, rozhodně bude k užitku, každá fotografie škody se hodí. Máte-li možnost, můžete také získat písemné prohlášení zúčastněných osob, ať už se jedná o osobu poškozenou nebo svědky. Všechny dokumenty je nutné bezprostředně po návratu do vlasti předat pojišťovně.

Jak oznámit pojistnou událost on-line

Moderním způsobem ohlašování pojistné události pojišťovně je pomocí internetu. Není na tom nic složitého, prvním krokem je dostat se na webovou stránku vaší pojišťovny. Poté musíte najít správný odkaz a vyplníte informace o vašem typu pojištění, o jakou pojistnou událost se jedná, dále stačí odeslat protokol přímo pojišťovně. Další výhodou kromě rychlosti je to, že vám škodní protokol přijde i na váš e-mail. Spolu s protokolem musíte pojišťovně odeslat i všechny dokumenty spojené s danou pojistnou událostí.