Pojištění rizikových sportů

Cestovní pojištění v té nejobecnější rovině zahrnuje především pojištění léčebných výloh, ty ovšem nemají většinou spojitost s rizikovými sporty, ale spíše se sporty rekreačními, u kterých nehrozí takové nebezpečí. Rizikovými sporty označujeme ty, které jsou spojeny s nějakým extrémem, jsou adrenalinové a nebezpečné. Není ovšem snadné určit, který sport je ještě rekreační a který už patří mezi sporty rizikové. Definice rizikových sportů se tak liší od pojišťovny k pojišťovně. Každopádně platí, že pokud se chystáte provozovat sport, který je spojen s nějakým rizikem či nebezpečím, je nanejvýš rozumné se vždy v takovém případě připojistit.

Jaké sporty jsou definovány jako rizikové

Mezi sporty, které jsou zpravidla označovány jako ty rizikové, patří například sporty vodní. Mezi ně je zahrnován rafting, jachting, plachtění, takže všichni milovníci těchto aktivit by měli uvažovat o případném připojištění. Jestliže se také rádi věnujete potápění s dýchacím přístrojem či motorovým sportům provozovaným na vodě, stojí připojištění za úvahu. Kromě vodních sportů je rizikovější také létání na rogalu, bezmotorové a motorové létání, zpozornět by měli také milovníci paraglidingu a létání balónem, patří sem také adrenalinové sporty jako např. bungee jumping, jedná se také o seskok padákem. Některé pojišťovny považují za rizikovou vysokohorskou turistiku, věnují se tedy jejímu připojišťování, v tomto případě ovšem záleží na nadmořské výšce. Dále je někdy jako rizikové zmiňováno horolezectví, speleologie, lyžování a snowboarding, stejně jako rychlobruslení nebo skialpinismus. Mezi rizikové sporty zpravidla zařazujeme i bojové sporty.

Rizikové sporty se liší podle pojišťoven

Jestliže jedna pojišťovna považuje skok padákem za rizikový, může se stát, že jiná pojišťovna bude mít názor přesně opačný. Podmínky připojišťování těchto sportů se mohou velmi lišit, může se stát, že skok padákem, bungee jumping a další aktivity bude těžké připojistit vůbec, každopádně nemůžete počítat s tím, že to budou všechny pojišťovny nabízet. Je faktem, že pojišťovny si dávají pozor na to, který sport je bezpečný a který ne, proto lze očekávat, že některé názory budou takové, že tenis, basketbal či cyklistika patří mezi rizikové sporty. Proto si pojišťovny dávají pozor na výběr sportů, které bezpečné jsou a které již ne.