Pojištění léčebných výloh

Jestliže se rozhodnete cestovat, je pro vás rozumné zajistit si cestovní pojištění. Jeho nejdůležitější základ tvoří pojištění léčebných výloh. Pokud si toto pojištění zajistíte, už nebude problém postupně se připojišťovat. Pojištění léčebných výloh vám zajistí, že pokud se náhle zraníte nebo se vám stane úraz, vaše pojišťovna vám všechny náklady spojené s nezbytným lékařským ošetřením proplatí.

Jaké náklady zahrnují léčebné výlohy

Pokud si zajistíte pojištění léčebných výloh, máte zajištěno, že jestliže se vám přihodí úraz, bude o vás postaráno. Léčebné výlohy, které vám budou proplaceny, zahrnují ošetření u lékaře a také pobyt v nemocnici. Jestliže budete potřebovat léky, hrazené budou ty předepsané od lékaře, jedná se ovšem pouze o ty nejnutnější. V případě zranění či jiné komplikace vám bude zajištěna přeprava do zdravotnického zařízení, máte také nárok na převoz do rodné země v případě, že vlastní přeprava dopředu určeným dopravním prostředkem nebude možná. Situace je ovšem pod kontrolou i v případě, že dojde k tragické události, např. k úmrtí pojištěné osoby. Samozřejmostí je převoz tělesných ostatků pojištěného zpět do České republiky. Jestliže nelze převoz ostatků do vlasti uskutečnit běžným způsobem, může dojít také k uskutečnění pohřbu v dané zemi, kterou pojištěný navštívil a ve které zemřel. V některých případech může být zajištěno přivolání opatrovníka.

Jaké náklady léčebné výlohy nezahrnují

I pojištění léčebných výloh však s sebou nese jistá pravidla, která musí být dodržována, v opačných případech ztrácí pojišťovna při vzniku pojistné události povinnost poskytnout pojištěné osobě pojistné plnění. Tento případ může nastat například při pojistné události, která vznikla při řízení vozidla, k jehož řízení neměl pojištěný oprávnění. Zdravotní péče, která nebyla nezbytná a bezodkladná, mezi proplácené náklady rovněž není zahrnuta. Stejný postup je uplatňován u chronicky nemocných lidí, kteří na pojistné plnění v tomto případě od pojišťovny nemají nárok. Jestliže nastane situace, kdy pojištěný provozoval nebezpečné sporty a došlo k úrazu nebo onemocnění, které vzniklo v souvislosti s touto činností, navíc pojištěný si nezajistil připojištění svých aktivit, léčebné výlohy zde nejsou uplatnitelné. Totéž platí u sportů, které jsou nepojistitelné. Léčebné výlohy týkající se těhotné pojištěné osoby, potratu či porodu, pojišťovna nehradí, pokud se nejedná o akutní případy v prvních šesti měsících těhotenství. Pojišťovna nehradí ani preventivní prohlídky a kontrolní vyšetřené, vyšetření zubů pouze v akutních případech. Jestliže pojištěný trpí duševní poruchou, potřebuje psychoterapeuta či psychoanalytika, pojistné plnění zahrnuto není.

Léčebné výlohy zahrnují asistenční služby

Pojištění léčebných výloh sestává mimo jiné i z dalších výhod. Po celou dobu vám jsou k dispozici pracovníci asistenční služby, na které se můžete obrátit, pokud potřebujete poradit při řešení vzniklých pojistných událostí. Tato služba je ochotná vám pomoci nepřetržitě celých 24 hodin denně, nemusíte se obávat, že se s jejími pracovníky nedomluvíte, protože je k dispozici i v češtině. Asistenční služby jsou pro vás jistým řešením. Pokud dojde k úrazu či zranění a vy potřebujete poradit dobrého lékaře, nemocnici, převoz pojištěného pacienta, zajistí například, aby se rodina dozvěděla, co se s vámi děje, léčebné výlohy spojené s vyšetřením nebo hospitalizací pacienta v nemocnici budou uhrazeny pojišťovnou. Pokud si při vzniku dané pojistné události nebudete vědět rady, můžete se obrátit na asistenční službu, která vám ochotně poradí.