Cestovní pojištění hlavních rizik

Většina z nás si před cestou na dovolenou sjedná základní cestovní pojištění, které pojišťuje pouze léčebné výlohy. Existuje však celá řada dalších pojištění, které mohou být sjednány jako nadstandard základního cestovního pojištění. Níže si krátce představíme základní druhy pojištění, které si lze na vaší dovolenou sjednat.

 • Pojištění léčebných výloh zahrnuje úhradu nákladů na ošetření případně hospitalizaci, úhradu léků, převoz mezi zdravotnickými zařízeními i převoz zpět do ČR. Většina komerčních pojištění nabízí různé limity plnění, které lze individuálně nastavit. Je však potřeba si u jednotlivých pojišťoven zjistit, co která pojistka kryje, a nespokojit se s uzavřením cestovního pojištění, o kterém nic nevíte.

 • Úrazové pojištění likviduje škody na zdraví, které si způsobíte důsledkem úrazu. Zahrnuje nejenom nezbytnou léčbu, ale také trvalé následky či smrt.

 • Pojištění zodpovědnosti za škodu je velmi užitečné a dnes si jej sjednává stále více turistů. Zahrnuje škody, které způsobíte v zahraničí třetí osobě jak na zdraví tak majetku. Může zahrnovat i právní zastoupení pojištěného, pokud je případ řešen přes soud. Toto pojištění je uplatněno, pokud se škoda stane při běžné činnosti, jako je rekreace, turistika, zábava, rekreační sport atp.

 • Pojištění cestovních zavazadel lze uzavřít na všechny osobní věci, které si vezete s sebou na dovolenou. Škoda je vám uhrazena, pokud se vaše zavazadla cestou poškodí, jsou zničena nebo ukradena.

 • Pojištění rizikových sportů můžeme rozhodně doporučit, pokud máte rádi adrenalinové zážitky. V základním pojištění je pouze zodpovědnost za rekreační sporty, kdežto mezi rizikové sporty se řadí např.: potápění, rafting, paragliding ale i vysokohorská turistika. Je však opět potřeba se informovat, jak chápe pojem rizikové sporty vaše pojišťovna, některé pojišťovny mezi rizikové sporty řadí i např. cyklistiku, aerobik či jízdu na koni.

 • Pojištění storna zájezdu se může hodit, pokud si dovolenou objednáváte hodně dopředu a nejste si zcela jisti, jestli ještě nedojde k nějakým změnám, a vy nebudete nuceni dovolenou odříci. S pojištěním storna zájezdu Vám bude zpět proplacena většina ceny zájezdu.

 • Pojištění právní ochrany obsahuje úhradu výloh při právní pomoci pojištěné osoby. Pokud jste nuceni v zahraničí jednat se státními úřady, policií či ambasádami a vzniknou Vám přitom výlohy, můžou být proplaceny tímto pojištěním.

 • Pojištění nevyužité dovolené je pojištění, které Vám proplácí peníze zpět, pokud jste nucen odcestovat domů dříve, než před řádným koncem vaší dovolené, např. z důvodu smrti v rodině.

 • Pojištění zásahu Horské záchranné služby Slovensko je speciální pojistka, pokud se rozhodnete navštívit slovenské hory. Pozor, k tomu aby pojistka pokryla výdaje záchranářů, je nutné aby jste se drželi všech povinností a nařízení pohybu po horách.

 • Pojištění nákladů na veterinární léčbu zahrnuje pojištění na neodkladnou veterinární službu vašeho zvířete v zahraničí. Většinou se vztahuje i na škody, které vaše zvíře může způsobit, je ale potřeba se informovat v pojišťovně, zda tomu tak opravdu je.

 • Pojištění únosu letadla je již velice speciální službou, která pojišťuje případ, že je vaše letadlo uneseno.